Acties

2021 Het jaar van Corona
 
Zoals voorgaande jaren hebben ook dit jaar, ondanks Corona, een inzamelingsactie in de kernen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem gehouden. Alles weer rondom de feitelijke datum van Drielse kermis ook al kon deze door Corona geen doorgang vinden. De inzamelingsactie doen we dan ook niet meer via het ophalen met collectebussen maar door huis aan huis enveloppen via onze grote schare vrijwilligers te verspreiden.
 
Leo van Beurden vroeg dit jaar geld om te investeren in de verder opleiding van leraren en medewerkers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toegerust om onderwijs te geven dat aansluit bij de veranderde eisen van deze moderne tijd.
 
Maria Poulisse zou graag extra meubilair, computers en printers willen aanschaffen zodat de kinderen, wanneer ze in het revalidatiecentrum zijn, Coronaproof kunnen worden opgevangen in de gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra lesmateriaal kunnen worden voorzien.
 
Will van Mer heeft de wens geuit om haar deel van de opbrengst van deze actie te sparen voor een uitbreiding van haar kraamkliniek, die ze volgend jaar hoopt te realiseren.
 
Dankij de inzet van onze vrijwilligers en de giften van inwoners, donateurs, bedrijven en stichtingen is er in 2021 ondanks COVID een prachtige opbrengst van €24.261,91 gerealiseerd.
Ook dit jaar is voor deze projecten weer een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. De aan de projecten van Leo en Maria toegewezen bedragen worden, zoals ook in eerdere jaren, vermeerderd met 50%. Het voor Will bestemde deel van de opbrengst wordt gespaard tot 2022.


2020 We gaan er weer voor

Iedere zomer, net voor de Drielse kermis, organiseert de stichting een inzamelactie in de gemeente Maasdriel. Ook in de zomer van 2020 werd er voor de 31e keer actie gevoerd, dit keer niet via een collecte, maar met een brief waarin een oproep stond om donaties te doen.

Will van Mer vraagt dit jaar zonnepanelen voor de nieuwe kliniek in Bafoussam, 18 km ten noorden van Ndop in Kameroen. Het licht valt iedere week zeker vier keer uit, dus dit is hard nodig. Ook wil zij graag een kopieerapparaat en een numeratiemachine.

Maria Poulisse, werkzaam in Colombia, en haar collega’s willen in 2020 graag geld om de noodmaatregelen te bekostigen die ze getroffen hebben in verband met de Coronacrisis. Meer specifiek gaat het om educatief materiaal en voedselpakketten die naar de clienten thuis worden gebracht, de kosten van het transport daarvan en het groot onderhoud van de rolstoelen.

Leo van Beurden wil met de opbrengst van dit jaar graag een basisschool in Cirebon op West Java in, Indonesië renoveren. Door grondverzakkingen is de fundering aangetast en de constructie van het gebouw moet gerepareerd worden om te voorkomen dat het instort.

Ook dit jaar zijn voor deze  projecten weer aanvragen ingediend bij de Wilde Ganzen. Al deze aanvragen zijn  goedgekeurd, wat betekent dat de opbrengst van onze actie wordt vermeerderd met 50%. De aanvraag van Maria Poulisse kreeg zelfs een bonus van 100% omdat het een Corona hulpaanvraag betrof.

In 2020 was de opbrengst €26.500,57, mede dankzij een genereuze gift van de Spullewaard, van de Vincentiusvereniging en van iemand die bij het afscheid van zijn werkzame leven vroeg om een gift voor een van de missionarissen in plaats van cadeaus.
Wilt u weten wat de actie ieder jaar opbrengt? 

2006: 19,277 euro
2007: 18,206 euro
2008: 23,623 euro
2009: 23,133 euro
2010: 20,300 euro
2011: 17,700 euro
2012: 21,615 euro ( dit bedrag werd met 55% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2013: 18,225 euro (dit bedrag werd met 55% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2014: 32.814 euro (dit bedrag werd met 55% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2015: 21.314 euro (dit bedrag werd met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2016: 24.250 euro (dit bedrag werd met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2017: 20.802 euro (dit bedrag werd met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2018: 44.912 euro (dit bedrag werd met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2019: 26.291 euro (dit bedrag werd met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2020: 26.500 euro (dit bedrag werd deels met 50% en deels met 100% vermeerderd door de Wilde Ganzen)
2021: 24.261 euro (dit bedrag werd deels met 50% vermeerderd door de Wilde Ganzen)