Stichting

Beleid

De stichting "Maasdriel steunt haar Missionarissen" gaat het werk voortzetten van de gelijknamige werkgroep die in 1990 is opgericht. Haar doel is het om het werk te steunen van de missionarissen die afkomstig zijn uit Oud Maasdriel: dus Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel. Hiertoe verzamelt de stichting gelden door het houden van een jaarlijkse collecte en girale inzameling in de periode rond de Kerkdrielse kermis. Verder kunnen het gehele jaar donaties worden ontvangen van particulieren, bedrijven, scholen, of via legaten. Veelal betreft het de opbrengst van giften bij een feest of jubileum. De opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan de missionarissen, en wordt in de loop van het jaar geheel uitgekeerd.
Missionarissen zijn mensen die zich, geïnspireerd door hun geloof, belangeloos inzetten in een ontwikkelingsland.

Het rekeningnummer van de Stichting is NL43 RBRB 0683 5468 13. De Stichting heeft een ANBI erkenning, wat betekent dat uw gift aftrekbaar is bij de inkomstenbelasting. Meer informatie over de aftrekbaarheid vindt u bij de Belastingdienst.

RSIN nummer: 8223.89.927
Kamer van Koophandel registratie: 30287292, sinds 26-04-2010.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit:

Anja de Leeuw, Kerkdriel (voorzitter)
Jan Poulisse (coördinator collectanten, secretaris)
Theo Rovers (penningmeester)
Corrie Robben - Poulisse, Goirle (fondsenwerving)
Lian van Boxtel - van Zeelst, Alem
Nollie de Leeuw - van Hooft, Kerkdriel 
Jan van Kessel, Velddriel

Contactgegevens:
Jan Poulisse
Maasbandijk 10
5331 KD Kerkdriel 
06-18527846
e-mail: jpoulisse@hetnet.nl

Het financieel jaarverslag van 2021
Het financieel jaarverslag van 2020
Toelichting bij het financieel jaarverslag van 2020
Het financieel jaarverslag van 2019
Toelichting bij het financieel jaarverslag van 2019
Het financieel jaarverslag van 2018
Toelichting bij het financieel jaarverslag van 2018
Het financieel jaarverslag van 2017
Het financieel jaarverslag van 2016
Het financieel jaarverslag van 2015
Het financieel jaarverslag van 2014
Het financieel jaarverslag van 2013


Statuten van de stichting

Privacy beleid