« terug naar het overzicht

Aktieweek 2023 Van Start!

2 juli 2023
De tijd vliegt; voor de 34 e keer alweer organiseren we in de kermisperiode
een inzamelingsactie voor de Drielse missionarissen. De actie wordt
gehouden in de week van 3 tot en met 7 juli 2023.
Hoewel velen van u zullen al wel bekend zijn met de namen en
werkzaamheden van de drie Drielenaren die zich al tientallen jaren
inzetten in ontwikkelingslanden, toch nog even een korte introductie:
In en rond Bandung, Indonesië, waar de islamisering toeneemt, bestuurt
Leo van Beurden een stichting, die een groot aantal scholen beheert waar
onderwijs wordt gegeven aan kinderen van alle gezindten.
In Kameroen, een land dat wordt geteisterd door een burgeroorlog, geeft
Will van Mer onder moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden leiding
aan een kraamkliniek in Bafoussam.
In Barranquilla, Colombia, heeft Maria Poulisse een centrum opgezet dat
inmiddels is uitgegroeid tot een instelling waar dagelijks enkele honderden
kinderen en jongvolwassenen met een vaak meervoudige beperking
professionele therapie en onderwijs krijgen.
De jaarlijks door de werkgroep “Maasdriel steunt haar missionarissen”
georganiseerde inzamelingsactie is bedoeld om het werk van deze
Drielenaren te ondersteunen. Want ondersteuning blijft nodig. Gelukkig
wordt met name in Indonesië en Colombia een groot deel van de
operationele kosten betaald door plaatselijke regeringsinstellingen, maar
voor investeringen in uitbreiding, apparatuur e.d. blijven de missionarissen
afhankelijk van giften van buiten.
Leo van Beurden gaat gestaag door met investeren in het digitale
onderwijs. Net als vorig jaar vraagt hij geld voor de opleiding van de
leraren en medewerkers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toegerust
om onderwijs te geven dat past bij het moderne onderwijs waar
digitalisering een steeds grotere rol speelt. Ook de ouders wil hij leren om
te gaan met het digitale onderwijs dat hun kinderen krijgen.
Will van Mer “spaart” haar deel van de opbrengst van actie voor de
toekomstige uitbreiding van de kraamkliniek.
Maria Poulisse wil een kringloopwinkel gaan opzetten, zodat verspilling
van vaak nog waardevolle spullen wordt voorkomen. Daarnaast hoopt ze
met de winkel inkomsten voor het instituut te krijgen en zinvolle
werkgelegenheid te scheppen voor een aantal leerlingen.

De opbrengst van onze actie komt geheel ten goede aan het werk van
Leo, Maria en Will. Dankzij een gulle sponsor voor het drukwerk, de gratis
ondersteuning ten behoeve van onze website en de belangeloze inzet van
onze vrijwilligers hebben we geen kosten. Er blijft niets aan de strijkstok
hangen!
Op het moment van schrijven van deze brief was de formele goedkeuring
van de projectvoorstellen nog niet binnen, maar alle voortekenen wijzen er
op dat Wilde Ganzen ook dit jaar de opbrengst van de actie met een
bedrag zullen vermeerderen.
Wij vragen u om uw bijdrage over te maken op
bankrekening NL43 RBRB 0683 5468 13 ten name van Maasdriel
steunt haar Missionarissen.
Nog gemakkelijker is het om gebruik te maken van de doneerknop op
onze website www.missonarissenmaasdriel.nl
En natuurlijk kunt u ook uw bijdrage in een enveloppe stoppen en in
brievenbus doen bij:
◦ Lian van Boxtel, Meerenstraat 2, Alem
◦ Jan van Kessel, Meerenstraat 13, Alem
◦ Nollie de Leeuw, Leyensteinstraat 19, Kerkdriel
◦ Jan Poulisse, Maasbandijk 10, Kerkdriel
◦ Theo Rovers, Koninkrijkstraat 26, Kerkdriel
◦ RK Pastorie, Voorstraat 102, Velddriel
Ook kunt u onze actie ondersteunen door onze facebookpagina -
Maasdriel steunt haar Missionarissen- te liken en de berichten over de
actie te delen.
Beste inwoners van Alem, Hoenzadriel, Kerkdriel en Velddriel, steun
alstublieft het mooie en belangrijke werk van Leo, Maria en Will. Maak
liefst vandaag nog uw gift over naar NL43 RBRB 0683 5468 13 ten name
van Maasdriel steunt haar Missionarissen. Uw bijdrage wordt goed
besteed!
Alvast heel erg bedankt!