« terug naar het overzicht

Bedankbrief van Leo

11 oktober 2020
Beste vrienden in Kerkdriel en Den Dungen,

Al maanden geleden waren  mijn scholen en de parochie druk bezig om een groot feest te vieren i.v.m. mijn gouden priesterfeest op 27/9/ 2020. Maar corona dacht daar anders over. Geen massa bijeenkomst,  afstand bewaren, korte bijeenkomsten en... Corona dwingt.

Mijn feest was mooi, voldoening gevend en stemde mij tot dankbaarheid. De bisschop, geassisteerd door de provinciaal van de kruisheren, mijn orde en een tiental medepastores en 300 mensen waren in de kerk aanwezig. Ik werd behoorlijk in de bloemen gezet als de levende bijbel. Na de mis was er een kleine receptie, met wat eten en dat was alles. Heel eenvoudig, maar goed genoeg voor mij.
 
Ik kijk met veel voldoening terug op 50 jaar pastoor zijn. Ik ben zeer dankbaar aan de goede God. Hij heeft me op goede wegen begeleid. Dank aan Indonesia, nooit spijt van gehad dat ik de plas ben overgegaan. Dank aan de heel veel goede mensen die mijn leven rijk hebben gemaakt. Ik heb veel mogen meemaken, succes ervaren en moeilijkheden doorstaan. Dank ook aan anders -gelovigen, die vaak mijn vrienden zijn geworden en ook de burgemeester en de gouverneur. Ik mocht de kathedraal aanvaarden  en bekend maken, reden te over om met dankbaarheid terug te kijken.  Ik heb het druk gehad en me geen minuut hoeven te vervelen, zeker niet, omdat ik de laatste 21 jaar ook nog de zorg kreeg over 70 scholen. Vooral sinds corona stapelen de problemen rondom de scholen zich op. Leren en onderwijs geven via laptop is moeilijk en zeer uitdagend. Maar ik ga door.

Ik wil iedereen zeer van harte bedanken. Vooral het thuisfront. Dan denk ik eerst aan de missiegroep, die 50 jaar geleden ontzettend hard heeft gewerkt in Maasdriel, om mijn  priesterwijding onvergetelijk te maken via o.a. de Indonesische week.  Dank, Riet, Corrie, Henk van de Zee. Riet van Bockel en heel veel anderen. We waren een, ook al waren we van een andere kerk. Heeft veel indruk gemaakt.  Dank ook voor mijn vrienden in Den Dungen. Dank zij Chris leerde ik veel goede mensen kennen en daar heb ik vele goede vrienden aan over gehouden. Velen sturen nog regelmatig een berichtje.
 
Een speciale dank aan de vele medewerkers van " de actie voor de Drielse missionarissen: geef ze ook een rondje", Dat is destijds een reuze uitvinding geweest. Een steuntje in de rug en jullie medeleven betekent erg veel voor ons. Maar ook nu speelt Corona ons parten.  We kregen laptops van de Drielse actie en de Wilde Ganzen, bedoeld om kinderen die thuis geen computer of mobieltje hebben, te helpen met op school te komen, waar we dan enkele laptops zouden plaatsen. Maar wat doet die akelige corona: ze maakt de hele streek onveilig.

 

Dus ook de school. Dat betekent dat de leerkracht de kinderen thuis moet bezoeken, met alle risico’s van dien. We hopen dat corona spoedig het onderspit delft en stopt. Er zijn enkele boeken uitgegeven over mijn doen en laten, én als pastor én als  onderwijzer. Prachtige getuigenissen. Ik word de hemel in geprezen. Jammer dat jullie ze niet kunnen lezen. Ik stuur dus alleen maar de kaft. (zie foto) Ik wens iedereen alle goeds toe en nogmaals bedankt voor 50 jarige vriendschap. 

Hartelijke groeten, Leo van Beurden.