« terug naar het overzicht

Bedankt namens onze Drielse Missionarissen

5 oktober 2021
Eind september j.l. heeft het bestuur van de Stichting “Maasdriel steunt haar Missionarissen” de in de zomer gehouden jaarlijkse inzamelingsactie voor onze drie missionarissen Leo van Beurden, Will van Mer en Maria Poulisse afgesloten.

Leo vroeg dit jaar geld om te investeren in de verdere opleiding van leraren en medewerkers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toegerust om onderwijs te geven dat aansluit bij de veranderde eisen van deze moderne tijd. Maria zou graag extra meubilair, computers en printers willen aanschaffen zodat de kinderen, wanneer ze in het revalidatiecentrum zijn, Coronaproof kunnen worden opgevangen en in de gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra lesmateriaal kunnen worden voorzien. Will van Mer heeft de wens geuit om haar deel van deze opbrengst van de actie te sparen voor een uitbreiding van haar kraamkliniek, die ze volgend jaar hoopt te realiseren.

Dankzij de inzet van onze vrijwilligers en de giften van u als inwoners, donateurs, bedrijven en stichtingen is er in 2021 een opbrengst van €24.261,91 gerealiseerd. Dit is heel tevredenstellend en daarvoor willen wij u als bestuur en natuurlijk ook namens onze missionarissen heel hartelijk bedanken!

Ook dit jaar is voor deze projecten weer een aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen. De aan de projecten van Leo en Maria toegewezen bedragen worden, zoals ook in eerdere jaren, vermeerderd met 50%. Het voor Will bestemde deel van de opbrengst wordt gespaard tot 2022.
Uw steun voor de projecten van onze Missionarissen blijft welkom en u hoeft daarmee niet te wachten tot de volgende inzamelingsactie in de zomer van 2022. Het gehele jaar door kunnen donaties worden overgemaakt op bankrekening: NL43RBRB 0683546813 ten name van Maasdriel steunt haar Missionarissen. Nog gemakkelijker is het om gebruik te maken van de doneerknop op onze website: www.missionarissenmaasdriel.nl. U kunt het verdere verloop van de projecten van de missionarissen ook op deze website volgen en via de facebookpagina Maasdriel steunt haar Missionarissen.