« terug naar het overzicht

Een speciaal geval: de stichting ce camilo in barranquilla

29 maart 2022

CE CAMILO is voortgekomen uit een programma voor ondervoede kinderen dat in 1985 opgezet werd door een vrijwilligster uit Nederland, die zich had aangesloten bij de communiteit van de orde van de Camilianen in de wijk La Paz in Barranquilla.
Geholpen door een groep vrouwen uit de wijk en met geld van Caritas Nederland begonnen we met voedselhulp aan ondervoede kinderen en scholing aan hun moeders. Bij de huisbezoeken troffen we veel kinderen met een handicap aan, die geen enkele zorg ontvingen op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs. Met steun van het Lilianefonds in Nederland konden we deze kinderen helpen. Het aantal kinderen groeide snel en in 1997 begonnen we met de bouw van een eigen instelling waar we zorg konden geven aan kinderen met een ernstig of meervoudige handicap. Dankzij aanvullende steun van de Kinderpostzegels en een Duitse stichting konden we in november 1998 ons gebouw openen in de wijk La Paz in het arme zuid-westen van Barranquilla.

Voor CE CAMILO is het onacceptabel dat mensen met een handicap moeten leven in deze vicieuze cirkel van armoede en handicap. Veel mensen met ernstige of meervoudige beperkingen, uit de armste bevolkingslaag brengen hun hele leven opgesloten in huis door. Soms letterlijk opgesloten, sommige gezinnen laten hun familie met een handicap achter slot en grendel alleen achter in huis, Colombia kent geen sociale uitkeringen. Als niemand gaat werken heeft het hele gezin niets te eten.  
Het is niet gemakkelijk, maar we kunnen de cirkel op vele manieren doorbreken: door aandacht en steun te geven aan alle gezinsleden; door middel van een rolstoel of een prothese, of revalidatie, door onderwijs in een reguliere school of in een gespecialiseerd instituut als CE CAMILO.
De sleutel tot de oplossing is dat we ons concentreren op de capaciteiten van de betreffende persoon, vragen wat zijn of haar dromen zijn en helpen zoeken naar de mogelijkheden om die te realiseren.

Klik hier om het volledige verhaal te downloaden over Ce Camillo