« terug naar het overzicht

Filmpje over Leo op CNN

4 januari 2019
Er is een filmpje van Leo van Beurden gemaakt dat door CNN in Indonesië op de
televisie is uitgezonden. Je kunt het hier bekijken door op de link te klikken. De inhoud is als volgt:
Levensloop: geboren in Kerkdriel, theologie in Amsterdam,
Geweest in Indramaju en Pandu, nu leider van veel scholen, genoemd worden
Karawang, Garut, en Ceribon.  Pastoor bij kathedraal.
Boodschap: iedereen is op school welkom, ongeacht religieuze achtergrond.
Leo noemt dan diverse godsdiensten.
De mensen die iets gevraagd wordt noemen Leo een man die midden tussen de mensen staat
En van de mensen houdt.
Leo’ s boodschap: blijf – wie je ook ben en wat je ook gelooft- dicht bij elkaar staan.
Dat is de sleutel voor eenwording en geluk.