« terug naar het overzicht

Gelukkig Nieuwjaar 2019

28 december 2018
Lieve mensen,

2018 is een bewogen jaar geweest voor CE CAMILO. Ik begin met de pluspunten:
 • Het team heeft ook dit jaar met veel inzet en liefde gewerkt om diensten te verlenen aan een kleine tweeduizend mensen met een handicap.
 • We hebben nieuwe kennis opgedaan met Willem en Jos, fysiostherapeuten uit Nederland, cursussen van de Stichting Ramírez Moreno uit Bogotá en de Universiteiten van Barranquilla.
 • Na de wel erg rooie cijfers van 2017 is het ons gelukt om alle kosten te betalen met de inkomsten uiit de dienstverlening. De Kamer van Koophandel van Barranquilla heeft een expert gezocht die ons gratis advies gaf.
 • We hebben het hele jaar door veel steun gehad van de media met artikelen in de krant en interviews voor radio en televisie, allemaal gratis publiciteit voor de goeie zaak.
 • De orthopedische werkplaats gaat heel goed en begint geld op te leveren om de andere diensten te subsidiëren.
 • De plantjes van de tuinderij van het vakonderwijs groeien en bloeien en de jongeren van de bakkerij bakken broodjes voor 2 scholen en 100 vluchtelingen uit Venezuela die dagelijks  een ontbijt krijgen van een matrassenfabriek hier in de buurt.
 • We hebben in het hele jaar maar 5 klachten gekregen over de dienstverlening, 10 voorstellen om de zorg te verbeteren en 96 felicitaties over de zorg.
 • 14 Comités voor RBC (Gemeenschapsrevalidatie) hebben plannen gemaakt om de situatie   van mensen met een handicap en de toegankelijkheid in hun wijk te verbeteren. En onze voorstellen voor het Gehandicaptenbeleid van Barranquilla hebben we voor 300 mensen gepresenteerd in het splinternieuwe evenementencentrum van Barranquilla. (via via mochten we er gebruik van maken met geluidsinstallatie, een geweldig groot scherm, koffie, ober en parkeren, allemaal gratis).
 • 16 November hebben we onze twinstigste verjaardag gevierd met ruim 500 mensen.
 • Met de hulp van de Stichting Gases del Caribe hebben 12 artiesten kistjes die in het vakonderwijs gemaakt waren beschilderd en voor ons verkocht.
 • De viering van de Dag van het handicap begin december die CE CAMILO begin december organiseerde was een groot succes met ruim 1.000 mensen publiek.
 • De vrijwilligsters hebben op het eind van het jaar honderden kerstcadeautjes voor alle kinderen en jongeren van de programmás ingezameld.
 • Het Secretariaat van Onderwijs gaat 95 kinderen in het reguliere onderwijs plaatsen. 
Ondanks al dit goede nieuws zijn we bezorgd over de toekomst. We moeten in 2019 6 van de 21 groepen sluiten vanweg geldgebrek. Kinderen en jongeren met een handicap staan bij het Ministerie van Onderwijs van Colombia in het voorportaal. Het Ministerie verklaart vrolijk dat alle kinderen met een handicap recht hebben op regulier onderwijs maar sluit de ogen voor het feit dat  80% niet naar school gaat. Het Ministerie biedt ook geen alternatief aan kinderen met meervoudige of ernstige beperkingen die niet in het reguliere onderwijs passen. En de overheid heeft dit jaar bepaalt dat de kinderbescherming alleen kan betalen voor zorg aan kinderen met een handicap die door hun ouders mishandeld of verwaarrloosd worden en in principe maar voor 6 maanden. De paperassen en eisen zijn toegenomen en de geldelijke bijdrage per kind is elk jaar minder. De kinderbescherming ziet geen probleem, ze hebben het contract vernieuwd, de kinderen die nu weg moeten kunnen “vervangen” worden door andere kinderen dus CE CAMILO hoeft er financieel niet op achteruit te gaan. Maar CE CAMILO wil zorg bieden, niet alleen tijdelijke ondersteuning. We willen geen draaideur worden waardoor elke maand 100 kinderen binnen komen en 100 andere de straat opgaan.

Er was geen plaats voor het kindje in de herberg maar Jesus is toch geboren en heeft ons het goede nieuws gebracht. Voor veel kinderen met een handicap is er ook geen plaats in onze maatschappij en al helemaal niet in het beleid en de begroting van veel instanties. Maar met onze steun en hun levenslust kunnen we heel veel hindernissen nemen.  God zij dank hebben we veel vrienden en genoeg koppigheid (esheid zoals ze in Driel zeggen) om steun te blijven zoeken  om een goede zorg te garanderen aan kinderen en volwassenen met een handicap in een toegankelijke en open maatschappij.

Heel hartelijk dank voor jullie steun en vriendschap, zalig Kerstmis en een heel heel gelukkig, gezond en solidair Nieuw Jaar.

Maria Poulisse