« terug naar het overzicht

Inzamelingsactie Drielse Missionarissen 28 juni t/m 2 juli 2021

25 juni 2021
Al vele jaren zetten drie Drielenaren zich in voor een beter bestaan van mensen in de Derde Wereld:
Leo van Beurden bestuurt een stichting, die een groot aantal scholen beheert in en rond Bandung, Indonesië.
Maria Poulisse geeft leiding aan een centrum voor gehandicapte kinderen in een sloppenwijk in Barranquilla, Colombia.
Will van Mer zwaait de scepter in een kraamkliniek in Bafoussam, Kameroen.
 
De werkgroep “Maasdriel steunt haar missionarissen” zet zich in om het werk van deze kanjers te ondersteunen door jaarlijks een inzamelingsactie te organiseren.
De opbrengst van onze actie komt geheel ten goede aan het werk van Leo, Maria en Will. Dankzij een gulle sponsor voor het drukwerk en de belangeloze inzet van onze vrijwilligers hebben we geen kosten. Er blijft niets aan de strijkstok hangen!

Leo van Beurden vraagt dit jaar geld om te investeren in de verdere opleiding van de leraren en medewerkers van zijn scholen, zodat deze beter zijn toegerust om onderwijs te geven dat aansluit bij de veranderende eisen van de moderne tijd.

Maria Poulisse wil graag extra meubilair, computers en printers aanschaffen, zodat de kinderen wanneer ze in het centrum zijn Coronaproof kunnen worden opgevangen en in de gevallen dat zij thuis moeten blijven van extra lesmateriaal kunnen worden voorzien.

Will van Mer wil haar deel van de opbrengst van de actie sparen voor een uitbreiding van haar kraamkliniek, die ze volgend jaar wil realiseren.

Net als vorig jaar houden we geen huis-aan-huis collecte. Door middel van een huis-aan-huis brief vragen we u om uw bijdrage over te maken op bankrekening
NL43 RBRB 0683 5468 13 ten name van Maasdriel steunt haar Missionarissen.
Nog gemakkelijker is het om gebruik te maken van de doneerknop op onze website www.missonarissenmaasdriel.nl
Ook kunt u onze actie ondersteunen door onze facebookpagina - Maasdriel steunt haar Missionarissen- te liken en de berichten over de actie te delen.