« terug naar het overzicht

Pastor Leo van Beurden viert gouden priesterfeest!

1 september 2022
Pastor Leo van Beurden, o.s.cr. viert gouden priesterfeest!

We hadden er ons 2 jaar geleden al op verheugd om dit gouden priesterfeest in Bandung mee te kunnen vieren, de plaats waar Leo jarenlang als plebaan verbonden was aan de kathedraal, maar meer nog het bisdom waar hij jarenlang ( ook nu nog ) de zorg draagt voor 70 katholieke scholen met 12.000 kinderen.
Corona gooide roet in het eten, tot nu. Na 4 jaar is hij weer in ons midden, tijd derhalve om toch even stil te staan bij deze gouden mijlpaal. Noem  het maar 50 + 2. Leo is direct na zijn priesterwijding op 27 september 1970 naar Indonesië vertrokken, waar hij in de loop der jaren is uitgegroeid tot een pastor die er in slaagde om een brug te slaan tussen de verschillende godsdiensten, hetgeen hem o.a. een eervol getuigschrift opleverde van de overheid.

Zijn hart ligt bij de scholen. Vandaaruit probeert hij leerkrachten te stimuleren om met de aan hen toevertrouwde kinderen te werken aan een goede toekomst. Het leggen van een stevig fundament, zo zou je dat ook kunnen noemen.

Ik heb zelf het genoegen gehad om met Leo enkele scholen te bezoeken waarbij mij opviel dat kinderen erg gedisciplineerd zijn, leergierig en heel handig op de computer en zich zo ook spelenderwijs de Engelse taal machtig maken.

De Coronaperiode heeft ook hem grote zorgen gebaard, maar -zo zei hij me- we zijn er toch sterker uitgekomen. Het aantal leerlingen is zelfs gegroeid. Belangrijkste motivatie: het onderwijs op onze scholen moet een hoge kwaliteit hebben en daar wil hij graag nog enkele jaren toe bijdrage, ook al nadert hij qua leeftijd de 80.

Leo raakt zelf niet uitgepraat over zijn werk in Indonesië. Ik heb hem gevraagd om daar zelf maar iets over te vertellen als we stil staan bij zijn jubileum.

In Den Dungen doen we dat op zondag 11 september. Dan is er om 11.00 een viering met alle vrijwilligers van onze Dungense kerklocatie, varend onder de vlag van de Heilige Jacobus de Meerdere. Leo zal voorgaan in deze viering, ik mag hem daarbij assisteren. Van harte welkom allemaal

Op zondag 2 oktober vieren we dat feest met de Kerkdrielse geloofsgemeenschap in de kerk waar Leo 52 jaar geleden tot priester gewijd is. Daar stond ook onze wieg.

Op 4 oktober hoopt hij weer -uitgerust en vol nieuwe moed- naar Bandung terug te keren. Op mijn vraag wanneer hij met emeritaat gaat was zijn antwoord: “Priesters gaan niet met pensioen”.

We hopen er samen én op 11 september in Den Dungen én op 2 oktober in Kerkdriel een mooi feestje van te maken. Een bescheiden feest kan ook hartverwarmend zijn.

Pastor Chris van Beurden