« terug naar het overzicht

PR vrijwilligers gezocht

26 januari 2015
“Maasdriel steunt haar Missonarissen” zoekt PR-vrijwilliger(s)
De stichting "Maasdriel steunt haar Missionarissen" heeft als doel om het werk te steunen van de (momenteel 3) missionarissen die afkomstig zijn uit Kerkdriel, Velddriel, Alem of Hoenzadriel. Hiertoe verzamelt de stichting gelden door het houden van een jaarlijkse collecte en girale inzameling in de periode rond de Kerkdrielse kermis. Verder kunnen het gehele jaar donaties worden ontvangen van particulieren, bedrijven, scholen, of via legaten. De opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan de missionarissen, en wordt in de loop van het jaar geheel uitgekeerd. In 2014 bestond de stichting 25 jaar en kon in totaal (inclusief een fantastische bijdrage van “Wilde Ganzen”) ca € 50.000,- onder onze missionarissen worden verdeeld.  Dit zijn mensen die zich, geïnspireerd door hun geloof, belangeloos inzetten in een ontwikkelingsland. Op www.missionarissenmaasdriel.nl kunt u onder andere lezen aan welke projecten het geld wordt besteed.
 
Op dit moment heeft de stichting behoefte aan een of meer vrijwilligers die het interessant vinden om het werk van de stichting en vooral dat van de missionarissen regelmatig onder de aandacht van de Maasdrielse bevolking te brengen. Momenteel ligt de nadruk op publiciteit in de aanloopperiode naar de jaarlijkse collecte. Die publiciteit blijven we uiteraard absoluut zoeken.
 
Daarnaast willen we het fantastische werk van onze missionarissen ook het hele jaar door in de media voor het voetlicht brengen en ook richten op jongeren. We zoeken nu mensen die het leuk vinden om korte berichten of artikelen te schrijven over de projecten van de missionarissen, de collecte in de pers aan te prijzen, brieven op te stellen voor mogelijke sponsors, eventueel contacten met de pers te onderhouden, etc. Daarnaast zoeken we iemand die een blog wil schrijven voor de website met nieuws over de missionarissen en daar via facebook en twitter de aandacht op wil vestigen. Er is al veel materiaal voorhanden  dat als basis voor het uit te voeren werk kan dienen. Natuurlijk hoeft u geen duizendpoot te zijn die alles kan en doet. De verschillende werkzaamheden kunnen in onderling overleg  gemakkelijk door meerdere personen worden uitgevoerd.  Onze inschatting is dat het werk gedurende vrijwel het hele jaar door ongeveer een dagdeel per maand kost. Alleen in de aanloop naar de collecte moet u wel rekenen op wat meer uren.
En u staat er zeker nooit alleen voor!
Het bestuur bestaat uit enthousiaste mensen, die altijd bereid zijn om hun handen voor anderen uit de mouwen te steken!
 
Krijgt u er al zin in om samen met al die andere vrijwilligers het werk van onze missionarissen te ondersteunen?
Dat is mooi! Bel voor een persoonlijk gesprek en meer informatie met Nanda Poulisse, tel. 073-5518120
Die schijnt ook lekkere koffie of thee te kunnen zetten.